Distribuce a objednávky časopisu Obchodní právo:

Časopis je distribuován v České republice a na Slovensku formou ročního předplatného a jednotlivá čísla jsou k dostání ve vybraných prodejnách právnické literatury a lze je objednat včetně některých starších čísel na adrese redakce. Pokud není objednávka do 15. listopadu písemně zrušena, automaticky platí i pro další kalendářní rok.

 

 

Písemné nebo e- mailové objednávky se přijímají na adrese:

JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, Ph.D.

Časopis Obchodní právo

Na Podkovce 282/12

147 00 Praha 4


 

e-mail:  obchodnipravo@akpospisil.cz

 

tel.: 777 679 116

Předplatné pro předplatitele z České republiky pro rok 2016 činí 2 599 Kč včetně DPH, s přístupem do elektronického archivu pak 3 749 Kč včetně