Od počátku vzniku časopisu Obchodní právo stojí v čele a garantuje odbornou úroveň periodika v podstatě neměnná, z externích odborníků složená redakční rada:


JUDr. Petr Anděl
(advokát)

[† Doc. JUDr. Miroslava Bartošíková, CSc.]

Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
(VŠ pedagog)

JUDr. Ladislav Derka
(Vrchní soud)

Prof. JUDr. Jan Dědič
(advokát, VŠ pedagog)

JUDr. Ing. Jan Hušek (předseda)
(Nejvyšší soud)

[† Doc. JUDr. Rudolf Chalupa, CSc.]

JUDr. Tomáš Pohl
(rozhodce, VŠ pedagog)

JUDr. Lygie Snášelová
(Advokátní komora)

JUDr. Zdeněk Štencl
(právník)

JUDr. Miloš Tomsa, CSc.
(Vrchní soud)

 

 

Odpovědná redakce:

Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.

 

Jednotliví členové redakční rady působili či působí na rozličných odborných postech jako právníci, rozhodci a advokáti, soudci pražského Vrchního soudu a Nejvyššího soudu nebo vysokoškolští pedagogové na právnických fakultách.